ධනංජය ද සිල්වා දැන් තාත්තා කෙනෙක්

ධනංජය ද සිල්වා දැන් තාත්තා කෙනෙක්

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ධනංජය ද සිල්වා කියන්නෙ හැමෝම ආදරේ කරන චරිතයක්. ඉතින් ඔහු පියෙකු වුණා කියන සුබආරංචිය මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය තුළ හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.

ඒ වගේම ධනංජය මේ සුබ පණිවුඩයට කලින්, ඔහුගේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමට ඡායාරූපයකුත් එකතු කරලා තිබුණා.

ධනාගෙත්, සඳුනිගෙත් පවුලට අලුතින් එකතු වුණේ දූ සිඟිත්තියක් කියලයි හැමෝම කියන්නෙ.

Share This