දොම්පේ  කර්මාන්තශාලාවක කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 92කට කොරෝනා

දොම්පේ කර්මාන්තශාලාවක කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 92කට කොරෝනා

දොම්පේ මීතිරිගල රන්වල ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික කර්මාන්තශාලාවක කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 92කට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට හදුනාගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම ආයතනය තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගත් බවයි දොම්පේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කුමාරි විජේසූරිය මහත්මිය සඳහන් කළේ.

කර්මාන්තශාලාවේ තුන්සියයක පමණ පිරිසක් පී සි ආර් පරීක්ෂණයකට යොමු කර තිබුණා

Share This