මන්ත්‍රී විජේදාසට විනය පරීක්ෂණ.

8

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

 

එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ ඊට අදාළ නීති උපදෙස් මේ වනවිටත් ගනිමින් පවතින බවයි.
ඉදිරි සතියේදී පක්ෂයේ සාමාජිකයින් රැස්වී ඊට අදාළ කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡාවක්ද පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ අනුව කඩිනමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විසින් විනය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇති.

Your Comments