භූමිතෙල් සහනාධාරය අවභාවිතා නොකරන්න – අගමැතිගෙන් උපදෙස්

4

භූමිතෙල් සහනාධාරය අවභාවිතාවකින් තොරව ඍජුවම ප්‍රතිලාභින්ට ලබා දෙන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

 

ඒ භූමිතෙල් සහනාධාරය ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම සහ බොරතෙල් සඳහා වන වරාය හා ගුවන් තොටුපල සංවර්ධන බද්ද නැවත සකස් කිරීම සඳහා පත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පළමු වරට රැස් වූ අවස්ථාවේදීයි.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේ තෙල් සංස්ථාව විසින් රාජ්‍ය බැංකුවලින් ලබා ගන්නා ණය ඩොලර් වෙනුවට, රුපියල් වලින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය බැංකු හා මහ බැංකුව සමග සාකච්ඡා කරන ලෙසයි.

භූමිතෙල් සහනාධාරය ඍජුවම ගොවීන්ට හා ධිවරයින් ඇතුළු ඉලක්ක ගත ප්‍රතිලාභීන් වෙත ලබාදීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ සොයා බලා ඊට අදාළ ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන ලෙස ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී දැනුම් දුන් බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහන් කළේ.

 

Your Comments