ඇබර්ඩීන් ඇල්ල නැරඹිමට පැමිණි දරුවෙකු දියේ ගිලි මරුට.

11

ගිනිගත්හේන ප්‍රදේශයේ ඇබර්ඩීන් ඇල්ල නැරඹීමට පැමිණ එහි පහළ ජලාශයේ දිය නෑමට ගිය අවුරුදු 15 ක දරුවෙකු දියේ ගිලී මිය ගොස් තිබෙනවා.

 

පොලිසිය ප්‍රකාශ කලේ වැල්ලවත්ත නෙල්සන් පෙදෙසේ පදිංචි දරුවෙකු මෙලෙස මිය ගොස් ඇති බවයි.

දරුවා පවුලේ සාමාජිකයන් ඇතුලු පිරිසක් සමඟ දිය නාමින් සිට ඇති අතර, ඡායාරූපයක් ගැනීමට උත්සහ කිරීමේදී මෙලෙස දියේ ගිලී මියගොස් තිබෙනවා.

 

Your Comments