අදත් පුද්ගලයින් 281 ක් දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබයි.

3

තවත් කොරෝනා ආසාදිතව රෝහල් වල ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි 281 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා නිවෙස් වෙත පිටත්ව ගියා.

 

ඒ අනුව පූර්ණ සුවය ලැබූ සමස්ත පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 93 දහස් 113 දක්වා ඉහළ යන බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය සඳහන් කලේ.

තව දුරටත් රෝහල් ගතව ප්‍රතිකාර ලබන්නේ පුද්ගලයින් 2,709 දෙනෙකු පමණයි.

මෙරට සමස්ත කොරෝනා අසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 96 දහස් 439 ක් වන අතර ඒ අනුව පූර්ණ සුවය ලැබූ පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කල සියයට 96ට වැඩි අගයක් ලෙස සටහන් වනවා.

Your Comments