දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සිය ඉලක්කය අභියස

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සිය ඉලක්කය අභියස

නව බදු සංශෝධන සමඟ මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට මේ වසරේ පළමු මාස තුන සඳහා ලබාදුන් බදු ආදායම් ඉලක්කය සියයට 98 කින් සපුරාගෙන තිබෙනවා.

රජයේ මුදල් කාරක සභාවේදී මේ බව අනාවරණ වූ බවයි පාර්ලිමේන්තු සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට හිමි වූ ඉලක්කය රුපියල් මිලියන 575 ක්.

ගෝලීය කොවිඩ් අර්බුදය හමුවේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සිය ඉලක්ක සම්පූර්ණ කිරීම අගය කළ යුතු බවයි මුදල් කාරක සභාව සඳහන් කර ඇත්තේ.

එමෙන්ම බදු ගෙවන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩි කරගත යුතු බව ද එහිදී අවධාරණය කර තිබෙනවා.

2018 වසරේදී වසර 05 ක කාලයක් සඳහා හඳුන්වා දුන් නව බදු සංශෝධන අනුව බදු ගෙවිය යුතු පුද්ගල ආදායම් සීමාව රුපියල් ලක්ෂ පහේ සිට මිලියන 3 දක්වා ඉහළ නංවනු ලැබුවා.

Share This