දුර ගමන් සේවා දුම්රිය 3 ක් අද ධාවනයට

දුර ගමන් සේවා දුම්රිය 3 ක් අද ධාවනයට

අද සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි දුරගමන් සේවා දුම්රිය කිහිපයක් ධාවනයට එක් කළ බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඇදිරිනීති තත්ත්වය සහ වැඩවර්ජන හමුවේ පසුගිය දිනවලදී දුරගමන් සේවා දුම්රිය කිසිවක් ධාවනය වූයේ නැහැ.

ගල්කිස්ස සිට කන්කසන්තුරය දක්වාත්, කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල දක්වාත්, මරදාන සිට බෙලිඅත්ත දක්වාත් දුම්රිය 03 ක් ධාවනය කෙරෙන බව සඳහන්.

මේ අතර ඉන්ධන ප‍්‍රවාහනය කරමින් තිබූ දුම්රියක් රඹුක්කන සහ කඩිගමුව අතර දී පීලි පැන තිබෙනවා.

ඒ හේතුවෙන් මේ වනවිට උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වී ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

Share This