දුම්රිය සේවකයන් වැඩ වර්ජනයක.

දුම්රිය සේවකයන් වැඩ වර්ජනයක.

දුම්රිය සේවකයන් වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

වර්ජනයට එන්ජින් රියදුරන් සහ දුම්රිය නියාමකයන් ද එක්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සදහන් කළේ සේවයට වාර්තා කිරීම සදහා ඉන්ධන ලබාදීමට බලධාරීන් අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් වෘත්තීය සමිති ක‍්‍රියාමාර්ගයකට එළැඹුනු බවයි.

මේ අතර අද දිනයේදී කාර්යාල සේවා ඇතුලූ ගමන් වාර 22 ක් අවලංගු කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළා.

ඒ, බොහෝ දුම්රිය සේවකයින්ට සිය රාජකාරී කටයුතු ස`දහා ප‍්‍රවාහන පහසුකම් සපයා ගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන්.

Share This