දිස්ත්‍රික්ක 4කට නායයෑම් අවදානම් නිවේදන

දිස්ත්‍රික්ක 4කට නායයෑම් අවදානම් නිවේදන

අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක 4ක ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාස 5ක් සඳහා ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය විසින් නායයෑම් අවදානම් නිවේදන නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුදුම්බර, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රිදියගම සහ මාවතගම, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ අඹන්ගඟ කෝරලය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇහැලියගොඩ යන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශ මෙම නායයෑම් නිවේදනවලට ඇතුළත්.

මේ අතර ඇතිවූ අධික වර්ෂා තත්ත්වය හේතුවෙන් දැදුරුඔය ජලාශයේ වාන් දොරටු 8ක් විවෘත කර ඇති අතර, එමගින් තත්ත්පරයට ඝන අඩි 28,000ක් දැදුරු ඔයට ජලය නිකුත් කරන බවයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.

මේ හේතුවෙන්, දැදුරු ඔය පහළ ගඟ දෙපස ජනතාව අවදානයෙන් පසුවිය යුතු අතර, විශේෂයෙන් බිංගිරිය, රස්නායකපුර, කඩිගාව, සහ හලාවත ප්‍රදේශවල ජනතාව මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවදානයක් යොමු කළ යුතු බවයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටියේ.

Share This