විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් එන්නත්කරණය අද සිට කොළඹ දී

විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් එන්නත්කරණය අද සිට කොළඹ දී

අවුරුදු 12ට වැඩි ආබාධ සහ නිධන්ගත රෝගවලින් පෙළෙන දරුවන් එන්නත්කරණය අද සිට කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේදී ආරම්භ වනවා.

https://lrh.health.gov.lk/vaccine/වෙබ් අඩවියට පිවිස ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වන ලෙසයි රෝහල් අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ජී විජේසූරිය මහතා ඉල්ලීමක් කළේ.

ඔන්ලයින් ලියාපදිංචිය මගින් එන්නත්කරණ දින සහ වේලාවක් වෙන් කරන අතර එන්නත ලබා ගැනීමට පැමිණීමේදී දරුවාගේ සියලු වෛද්‍ය වර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතු වනවා.

එන්නත ලබා දෙනවාද නැද්ද යන්න විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකු විසින් තීරණ කරන අතර ඔන්ලයින් ලියාපදිංය මගින් එන්නත ලබා දෙන බවට සහතික නොවන බවයි රෝහල් අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ජී විජේසූරිය මහතා සදහන් කළේ.

Share This