දඩ කෑ හිටපු අගමැති

දඩ කෑ හිටපු අගමැති

ඔස්ට්‍රේලියාවේ හිටපු අගමැති ටෝනි ඇබට් දඩ කෑවේ කාටත් පොදු නීතිය නිසා.

දඩයේ ප්‍රමාණය ඩොලර් 500ක්.

සිඩ්නි නගරයේදී මුහුණු ආවරණයක් නොමැතිව සිටි බවටයි චෝදනාව.

ඒ ඡායාරූපයක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළවීමත් එක්කයි පොලිසිය මේ දඩය පණවා ඇත්තේ.

” …සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කණගාටුවනවා… කිසිම අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නෑ..::

ටෝනි ඇබට් එහෙමයි නිහතමානීව වැරැද්ද පිළිගත්තේ .

TAGS
Share This