තේ අපනයන ආදායම ඉහළට

තේ අපනයන ආදායම ඉහළට

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ තේ අපනයන ආදායම ඉහළ ගොස් ඇති බව තේ තැරැව්කරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා.

ඒ ඩොලරයේ අගය ඉහළ යාම හේතුවෙන්.

කෙසේ වෙතත් පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙරට තේ අපනයනය සියයට 9.7 කින් පහළ බැස ඇති බව ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා.

Share This