“තෙල් හිගයක් නෑ – තියෙන්නේ සේවක ප්‍රශ්නයක් ” – සංස්ථාව කියයි

“තෙල් හිගයක් නෑ – තියෙන්නේ සේවක ප්‍රශ්නයක් ” – සංස්ථාව කියයි

සපුගස්කන්ද ඉන්ධන පිරිපහදුවේ සේවකයින් ආරම්භ කර ඇති වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් තෙල් හිගයක් ඇති වීමට කිසිදු ඉඩක් නොමැති බව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ, සභාපති සුමිත් විජේසිංහ මහතා පවසනවා.

පාලන අධිකාරිය විසින් බෙදාහැරීම් කටයුතු සෙනසුරාදා දිනයේ දී නැවැත්වීමට තීරණය කිරීම හේතුවෙන් එම වැඩවර්ජනය ආරම්භ කර ඇති අතර මේ හේතුවෙන් සපුගස්කන්ද පිරිපහදුවේ සිට ඉන්ධන බෙදා හැරීම නැවතී ඇති බවයි වාර්තා වුනේ.

මේ හේතුවෙන් තෙල් හිගයක් ඇති විය හැකි බව වාණිජ සේවා කර්මාන්ත හා ප්‍රගතිශීලි සේවක සංගමයේ සභාපති බන්දුල සමන්කුමාර මහතා පෙන්වා දෙනවා.

සෙනසුරාදා ඉන්ධන බෙදාහැරීමේ කටයුතු නැවැත්වීමේ කළමනාකාරීත්ව තීරණයට වෘත්තීය සමිති විරෝධය පළ කිරීම සේවක ප්‍රශ්නයක් බවත් එය විසඳීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ගන්නා බවත් සභාපති සුමිත් විජේසිංහ මහතා කියා සිටියා.

TAGS
Share This