තෙල් ආනයනට ලියාපදිංචි වූ සමාගම් ඇගයීමට කමිටුවක්

තෙල් ආනයනට ලියාපදිංචි වූ සමාගම් ඇගයීමට කමිටුවක්

ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන ආනයනය, බෙදාහැරීම සහ අළෙවි කිරීම වෙනුවෙන් ලියාපදිංචි වූ සමාගම් ඇගයීම සඳහා කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කළා.

පසුගියදා ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදනය කරන රටවල සමාගම්වලට ඉන්ධන ආනයන සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වුණා.

ඒ අනුව විධිමත් ක‍්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරමින් තෝරාගනු ලබන තෙල් සමාගම් සමඟ දිගු කාලීනව ගිවිසුම් ගතව මෙරටට තුළ ඉන්ධන බෙදාහැරීම හා අළෙවි කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීමටයි බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර ඇත්තේ.

Share This