තීරණාත්මක තරඟයේ කාසියේ වාසිය ඔස්ට්‍රේලියාවට

තීරණාත්මක තරඟයේ කාසියේ වාසිය ඔස්ට්‍රේලියාවට

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර පැවැත්වෙන සිව්වන එක්දින තරඟයේ කාසියේ වාසිය ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම විසින් දිනා ගත්තා.

ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම විසින් පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ආරාධනා කළා.

කොළඹ ආර්. ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී තව සුළු මොහොතකින් තරඟය ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

Share This