තිරසර සංවර්ධනයකට ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර සහය පතයි

තිරසර සංවර්ධනයකට ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර සහය පතයි

තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මෙන්ම ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා දරණ ප්‍රයත්නයට ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තරයේ සහය අවශ්‍ය බව විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා විදෙස් තානාපතිවරුන් හමුවේ ප්‍රකාශ කළා.

ඒ විදේශ අමාත්‍යාංශයේදී මෙරට සිටින රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ප්‍රජාව අමතමින්.

ජී.එස්.පී පහසුකම අඛන්ඩව පවත්වාගෙන යාම ශ්‍රී ලංකාවට අත්‍යාවශ්‍ය බවයි විදේශ අමාත්‍යවරයා එහිදී සඳහන් කර ඇත්තේ.

එන්නත්කරණ වැඩපිලිවෙල සහ කොරෝනා අභියෝගය හමුවේ වන ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව ද රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයන් දැනුවත් කළ අමාත්‍යවරයා ආර්ථික සහ සංචාරක කටයුතු යළි ආරම්භ කිරීමට ඔවුන්ගේ සහය ඉල්ලා සිටියා.

ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලය සමග පවතින ශ්‍රී ලංකාවේ අඛන්ඩ සහයෝගිතාව මෙන්ම, දේශීය ආයතන තුලින් සංහිඳියාව සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳ ලබා ඇති ප්‍රගතිය ද මෙහිදී ජී.එල්. පීරිස් අමාත්‍යවරයා විදෙස් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයන්ට පැහැදිලි කර තිබෙනවා.

Share This