තවත් 44 000 ක් එන්නත්කරණයට

තවත් 44 000 ක් එන්නත්කරණයට

මෙරට එන්නත්කරණ වැඩසටහන යටතේ තවත් එන්නත් මාත්‍රා 44 958 ක් ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ෆයිසර් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව පුද්ගලයින් 2091 දෙනෙකුට, දෙවන මාත්‍රාව 479 කට සහ එහි තෙවන වන මාත්‍රාව 37 877 දෙනෙකුට ඊයේ දිනයේදි ලබා දී ඇති බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය සඳහන් කළේ.

අදාල කාල සීමාව තුළ සයිනෝෆාම් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව පුද්ගලයින් 809කට සහ එහි දෙවන මාත්‍රාව 3701 කට ලබා දී තිබෙනවා.

මීට අමතරව ස්පුට්නික් වී එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව එක් අයෙකුටත් ඊයේ දිනයේ ලබාදී ඇති බව සඳහන්.

මේ අතර මෙරට එන්නත්කරණ වැඩසටහන අද දිනයේත් දිස්ත්‍රික්ක 18 ක ක්‍රියාත්මක වනවා.

ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන 15 කදී සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන 15 කදී මෙම එන්නත්කරණ වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක අතර මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේද ස්ථාන 20 ක අද දිනයේ එන්නත්කරණය සිදු කෙරෙනවා.

එන්නක්කරණ වැඩ සටහන් සහ ප්‍රදේශ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා අඅඅගබැඅි24 ගකන වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

Share This