තවත් 401 දෙනෙකු සුවය ලබයි.

තවත් 401 දෙනෙකු සුවය ලබයි.

කොවිඩ් ආසාදිතව සිටි තවත් පුද්ගලයන් 401 දෙනෙකු සුවය ලබා තිබෙනවා.

ඒ අනුව සුවය ලැබූ සමස්ත සංඛ්‍යාව 527,929 ක් දක්වා ඉහළ ගියා.

තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව 16,749 ක්.

මෙරටින් කොරෝනා මරණ 14,182 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

Share This