තවත් 276කට සුවය

තවත් 276කට සුවය

කොවිඩ් ආසාදනය වී රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබාගනිමින් සිටි තවත් පුද්ගලයන් 276 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරටදී සුවය ලැබූ සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 502,740ක්

Share This