තවත් 1335 දෙනෙකු අද සුවය ලබයි

තවත් 1335 දෙනෙකු අද සුවය ලබයි

මෙරට කොරෝනා වෛරස් ආසාධිතයන් අතුරින් තවත් 1335 දෙනෙකු අද සුවය ලබා පිටව ගියා.

ඒ අනුව සුවය ලැබූ සමස්ත සංඛ්‍යාව එක් ලක්ෂ 3 දහස් 98 දක්වා ඉහළ යනු ඇති.

දැනට මෙරට රෝහල් සහ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවල ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින සංඛ්‍යාව 17 දහස් 476 ක්.

Share This