තවත් 1055 කු අද සුවය ලබයි

තවත් 1055 කු අද සුවය ලබයි

කොරෝනා වෛරස් ආසාදී තයන් අතුරින් තවත් 1055 දෙනෙකු අද සුවය ලබා පිටව ගියා.

ඒ අනුව සුවය ලැබූ සමස්ත සංඛ්‍යාව 433093 දක්වා ඉහළ යනු ඇති.

මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින සංඛ්‍යාව 59273 ක්.

ඊයේ දිනයේදී තවත් කොරෝනා ආසාධිතයන් 1733 දෙනෙකු තහවුරුවීමත් සමග මෙරට සමස්ත ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව 504491 ක් බවට පත්වුණා.

මේ වන විට සිදුවී ඇති කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 12125 ක්.

Share This