තවත් කොරෝනා වෛරස් ආසාධිතයන් 2,142ක්

තවත් කොරෝනා වෛරස් ආසාධිතයන් 2,142ක්

මෙරටින් තවත් කොරෝනා වෛරස් ආසාධිතයන් 2,142 දෙනෙකු අද හඳුනා ගැණුනා.


ඒ අනුව සමස්ත ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව 215, 538 ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇති

දැනට මෙරට ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව 31,390 ක්.

මෙරට ආසාධිතයන් අතුරින් තවත් 1,811 දෙනෙකු සුවය ලබා තිබෙනවා.

ඒ අනුව සුවය ලැබූ සමස්ත සංඛ්‍යාව 182 ,238 දක්වා ඉහළ යනු ඇති.

මෙරට මේ වන විට කොරෝනා මරණ 1910 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

Share This