තවත් කොරෝනා මරණ 101ක්

තවත් කොරෝනා මරණ 101ක්

තවත් කොරෝනා මරණ 101ක් වාර්තා වීමත් සමඟ මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 2000 සීමාව ඉක්මවා ගියා.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා අසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 2011ක් දක්වා ඉහාල ගොස් ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ නිල වෙබ් අඩවියේ දැක්වෙන්නේ.

Share This