තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,715 ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,715 ක්

ගත වූ පැය 24 තුල මෙරටින් තවත් කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයන් 2,715 දෙනෙකු හඳුනා ගැනුනා.
ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයන් ගණන 216 ,111ක් .
එමෙන්ම ඊයේ දිනයේ ආසාදිතයන් 1,811 දෙනෙකු සුවය ලැබීමත් සමග සුවය ලැබු සමස්ත ගණන එක්ලක්ෂ 182 ,238ක් දකවා ඉහල යනු ඇති.

Share This