තවත් කොරෝනා මරණ 14ක්.

තවත් කොරෝනා මරණ 14ක්.

තවත් කොරෝනා මරණ 14ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා.

එම මරණ ඊයේ (11) දින තහවුරු කර ගත් මරණ බවයි සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ.

ඒ අනුව මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 15,163ක් දක්වා ඉහළ ගියා.

TAGS
Share This