තවත් ආසාදිතයින් 882 කු සුවය ලබයි

තවත් ආසාදිතයින් 882 කු සුවය ලබයි

කොරෝනා ආසාධිතව සිටි තවත් පුද්ගලයින් 882 දෙනෙකු සුවය ලබා තිබෙනවා.

ඒ අනුව සුවය ලැබූ මෙරට සමස්ත සංඛ්‍යාව 435022 දක්වා ඉහළ ගියා.

ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින සංඛ්‍යාව 60024 ක්.

තවත් කොවිඩ් ආසාධිතයන් 1321 දෙනෙකු තහවුරුවීමත් සමග සමස්ත කොවිඩ් ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව 507330 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Share This