තම සුරතලා වෙනුවෙන් අමිතාබ් ලියූ සටහන[PHOTOS]

තම සුරතලා වෙනුවෙන් අමිතාබ් ලියූ සටහන[PHOTOS]

බොලිවුඩයේ මෙගා තරුව ලෙස හඳුන්වන අමිතාබ් බච්චන්ගේ සුරතල් බලු පැටියා මීට දින කිහිපයකට කලින් මිය ගොස් තිබෙනවා.

වයස අවුරුදු තුනකට ආසන්න මෙම බලු පැටියා කලකට ඉහතදී අමිතාබ් විසින් ඉතා ඉහළ මුදලකට මිලදී ගත්ත සුරතලෙක්.

අමිතාබ් තමන්ගේ සුරතල් බලු පැටියාගේ මරණය වෙනුවෙන් සමාජ මාධ්‍ය පිටු අතරේ ලියලා තිබ්බේ සංවේදී සටහනක්.

“අපේ පුංචි යාළුවා, ඊට පස්සේ දවසක එයා ලොකු වෙලා අපිව දාලා ගියා” අමිතාබ් තැබූ සටහනේ ඒ විදිහට සටහන් වෙලා තිබුණා.

අමිතාබ්ගේ සමාජ මාධ්‍ය පිටු අතරරේ ඔහුගේ රසිකයින් බොහෝ පිරිසක් මෙම සුරතලා වෙනුවෙන් ශෝකය ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා.

Share This