තමිල්නාඩුවෙන් ටොන් 15 දහසක මානූෂීය ආධාර

තමිල්නාඩුවෙන් ටොන් 15 දහසක මානූෂීය ආධාර

ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප‍්‍රාන්ත ජනතාව විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද මානූෂීය ආධාර රැගත් VTC සන් නෞකාව මෙරටට ගමන් කිරීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මෙම නෞකාවේ සහල් ටොන් 14,712ක්, කිරිපිටි ටොන් 250ක් සහ අත්‍යාවශ්‍ය ජිවීතාරක්ෂක ඖෂධ ටොන් 38ක් ඇතුළු ටොන් 15,000ක තොගයක් අඩංගු බව සඳහන්.

මෙම ආධාර තොගය තමිල්නාඩු ප‍්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් පරිදි එවා ඇති බවයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කලේ.

ඉන්දීය ජනතාව විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද මානුෂීය ආධාරවල පළමු තොගය පසුගිය 22 වන දිවයිනට ළඟා වූ අතර එහි සහල් මෙටි‍්‍රක් ටොන් 9,000ක් කිරිපිටි මෙටි‍්‍රක් ටොන් 50ක් සහ ඖෂධ මෙටි‍්‍රක් ටොන් 25ක් අඩංගු වුණා.

Share This