“තමරසා “මියුසික් වීඩියෝ එකෙන් පස්සෙ හැමෝම හොයපු හින්දි නිලියක් වගේ ලස්සන ලංකාවේ කෙල්ල

“තමරසා “මියුසික් වීඩියෝ එකෙන් පස්සෙ හැමෝම හොයපු හින්දි නිලියක් වගේ ලස්සන ලංකාවේ කෙල්ල


පසු ගිය කාලේ ජනප්‍රිය වුන තමරසා ගීතයේ විෂුවල් එකට කාගේත් හිත් ආකර්ෂනය දිනා ගන්නා හැඩ රුවකින් යුතු සුරූපිනියක් පෙනී සිටියා.
ඇය නමින් සචිනි ජයසේකර. හින්දි නිලියකට සමාන තරම් සුන්දර රූ සපුවක් ඇයට හිමියි.ඒ නිසා ඇයට කවුරුත් ආකර්ෂණය වුනා.
ඇය විවාහකයි ඇයට පුංචි පුතෙකුත් සිටිනවා.
මේ සචිනිගේ නවතම ඡායාරූප කිහිපයක්.

Share This