ඩොලරයේ විකුණුම් මිල තවත් ඉහළට

ඩොලරයේ විකුණුම් මිල තවත් ඉහළට

අද (12) ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 385ක් ලෙස මෙරට බලපත්‍ර ලාභී වාණිජ බැංකු කිහිපයක් සටහන් කර තිබෙනවා

එමෙන්ම ඩොලරයක ගැණුම් මිල සටහන්ව ඇත්තේ රුපියල් 365ක් අගයකටයි.

Share This