ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙයි

ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙයි

අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ‍්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය තවදුරටත් ශක්තිමත් ව ඇතැයි ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

මහ බැංකු දත්ත අනුව අද ඩොලරයේ ගැණුම් මිල පැවතියේ රුපියල් 297.98 කට වන අතර එහි විකිණුම් මිල රුපියල් 311.23 ක් ලෙස සටහන් වුනා.

Share This