ඩයනා ගෑස් ලොරියක් පසුපස පන්නයි

ඩයනා ගෑස් ලොරියක් පසුපස පන්නයි

සමගි ජන බලවේග පාර්ලිමේන්තු මෛත්‍රීනී ඩයනා ගමගේ මහත්මිය ගෑස් සිලින්ඩරයක් මිලට ගැනීම සඳහා ගෑස් ලොරියක් පසුපස පන්නාගෙන ගොස් තිබෙනවා

ඇය කියා සිටියේ තම නිවසේ ගෑස් අවසන් වූ පසු ගෑස් සොයා පැලවත්තේ පිහිටි අලෙවිහලක ගෑස් ඇතැයි ආරංචි වී එහි යන විට ම ගෑස් ඉවර වී තිබූ බවයි

ඉන්පසුව අතුරුගිරියේ ඇතැයි ආරංචියට එහි ගිය බවද ඇය සඳහන් කළා.

අතුරුගිරියට යද්දී ගෑස් ලොරියක් යනු දැක එය පසුපස ගොස් ඔරුවල ප්‍රදේශයේදීයි අලෙවිහලකට ලබා දෙන විට ම මුදල් දී ගෑස් ලබාගත් බව ඇය පවසනවා.

Share This