ජය ශ්‍රී සහෝදරයන්ට සිතාසි.

ජය ශ්‍රී සහෝදරයන්ට සිතාසි.

අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව යටතේ ජය ශ්‍රී සහෝදර දෙපළ වන රෝහිත ජයලත් සහ රොහාන් ජයලත් යන අයට එරෙහිව සිතාසි නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ, අධිකරණය විසින් නිකුත් කරන ලද වාරණ ආඥාව උල්ලංඝනය කිරීම නිසා අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව යටතේයි.

මීට පෙර රෝහිත ජයලත් සහ රොහාන් ජයලත් යන අයට එරෙහිව වාරණ ආඥාවක් නිකුත් කර තිබුණේ, ඔවුන්ට ගීත 20ක් ගායන කිරීම තහනම් කරමිනුයි.

මෙහිදි පෙත්සම්කාර අරුණ ලියාන් වෙනුවෙන් තිලිණි හෝවිතාරණගේ උපදෙස් මත නීතිඥ රඛිත රාජපක්ෂ, නීතිඥ සදූන් සේනාධිපති සමඟ ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ පෙනි සිටිමින් සදහන් කර සිටියේ, අධිකරණය විසින් නිකුත් කරන ලද වාරණ ආඥාව උල්ලංඝනය කිරීම ඉතා බරපතළ කරුණක් වන බවයි.

2022 ජනවාරි මස 27 වැනි දින මෙම නඩුව නැවතත් කැඳවීමට නියෝග කර තිබෙනවා.

TAGS
Share This