ජපානයෙන් අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ වෙනුවෙන් රු. මිලියන 10 ක පරිත්‍යාගයක්

ජපානයෙන් අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ වෙනුවෙන් රු. මිලියන 10 ක පරිත්‍යාගයක්

ජපානයේ ප‍්‍රමුඛ පෙළේ සංවිධානයක් වන Nippon Donation Foundation වෙතින් මෙරටට රුපියල් මිලියන 10 ක පරිත්‍යාගයක් සිදුකර තිබෙනවා.

ශ‍්‍රි ලංකා වෙළඳ සංවර්ධන සභාවේ සභාපති රෝෂන වඩුගේ මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුව මෙම පරිත්‍යාගය මෙරටට හිමිව ඇති අතර එම මුදල සෞඛ්‍ය ක්ෂේත‍්‍රයේ අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ ලබාගැනීම වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කර ඇති බව සඳහන්.

මේ අතර Nippon Donation Foundation ආයතනය මඟින් ඉදිරියේ දී ශ‍්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් සිදුකිරීමට නියමිත ව්‍යාපාර ආයෝජන සහ ශ‍්‍රී ලංකිකයන් වෙනුවෙන් ජපානය තුළ පවතින ව්‍යාපාර අවස්ථා ලබාගැනීම පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමට විශේෂ හමුවක් ද කැඳවා තිබුණා.

එම හමුව පසුගිය ජූනි මස 23 වැනිදා කොළඹ සිනමන්ඩ් ග‍්‍රෑන්ඩ් හෝටල් පරිශ‍්‍රයේ දී පැවති අතර එහි දී ශ‍්‍රී ලංකා වෙළඳ සංවර්ධන සභාව සමඟ එක්ව කටයුතු කරමින් මෙරට ආර්ථිකය ශක්තිමකත් කිරීමට සහය වන බවයි Nippon Donation Foundation ආයතනයේ නියෝජිතයින් සඳහන් කලේ.

Share This