ආර්යාව වෙනුවෙන්, ජනපති තැබූ ආදරණීය සටහන…

ආර්යාව වෙනුවෙන්, ජනපති තැබූ ආදරණීය සටහන…

අපේ ජීවිතේ සැපේදි වගේම දුකේදිත් එකටම ඉන්න පුලුවන් ආදරණීය බිරිඳක් ලැබෙන්නේ කීයෙන් කීදෙනාටද…

එහෙම ජීවන සහකාරියක් ලැබෙන්නත් ස්වාමි පුරුෂයෙකුට වාසනාව තියෙන්න ඕන.

මේ, ඒ වගේ ආදරණීය චරිතයක් ගැන අපූරු සටහනක්.

එතුමිය නමින්, ජනාධිපති ආර්යා අනෝමා රාජපක්ෂ මහත්මිය.

හරිම චාම් ගති පැවතුම් වගේම, මෙතෙක් ජනාධිපති ආර්යාවකගෙන් නොදැකපු අපූරු ගති ලක්ෂණ ගොඩක් අපි එතුමියගෙන් දැක්කා.

ඉතින්, අද එතුමියගේ උපන්දිනය.

ඒ වෙනුවෙන් ජනාධිපතිතුමා හරි ආදරණීය tweet එකක් දාලා තිබුණා.

ඒකේ තිබුණේ… “සුබ උපන්දිනයක් වේවා ! වසර ගණනාවක් පුරාවට මගේ සහකාරිය විදිහට ලබාදෙන සහයෝගයට ස්තුතියි. ඔබට ත්‍රිවිධ රත්නයේ පිහිට ලැබේවා…. !” කියලා.

ඉතින් අපිත්, සුබම සුබ උපන්දිනයක් කියලා ජනපති ආර්යාවට සුබ පතනවා!

Share This