“ජනතා අධිකරණය තුළදී ආණ්ඩුවේ ඉරණම තීන්දු වනු ඇති”

“ජනතා අධිකරණය තුළදී ආණ්ඩුවේ ඉරණම තීන්දු වනු ඇති”

ජනතාවට නව පාලකයෙකු තෝරාගැනීම සදහා අවස්ථාව ලබා දීමට වත්මන් රජයට ඉල්ලා අස්වන ලෙස විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.

විපක්ෂයෙන් හුස්මක් වැඩසටහන යටතේ වෛද්‍යාධාර පිරිනැමීමේ අවස්ථාවකට එක්වෙමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මේ බව කියා සිටියා.

මේ අතර නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු සඳහන් කරන්නේ ජනතා අධිකරණය තුළදී ආණ්ඩුවේ ඉරණම තීන්දු වනු ඇති බවයි.

එම නිවේදනය පහතින්.TAGS
Share This