චීන එක්සිම් බැංකුවෙන් මෙරටට දෙවසරක ණය සහනයක්

චීන එක්සිම් බැංකුවෙන් මෙරටට දෙවසරක ණය සහනයක්

ශ‍්‍රී ලංකාවට ණය ගෙවීම සඳහා සහනයක් ලබාදෙන බවට චීන අපනයන හා ආනයන බැංකුව ලිඛිතව දැනුම්දී තිබෙනවා.

එහි දැක්වෙන්නේ වසර දෙකක් සඳහා ණය නොගෙවා සිටීමට ශ‍්‍රී ලංකාවට අවස්ථාව ලබාදෙන බවයි.

එමෙන්ම ශ‍්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් බලාපොරොත්තු වන ඩොලර් බිලියන 2.9ක විස්තීරණ මූල්‍ය සහනය ලබාගැනීමට ද ඔවුන් මෙරටට අවශ්‍ය සහාය ලබාදෙන බවටයි ප‍්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

මේ අතර පසුගියදා ඉන්දියාවද ප‍්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ණය සහන ක්‍රියාවලියට පූර්ණ දායකත්වය ලබා දෙන බවයි.

Share This