චීනයෙන් මෙරටට ඖෂධ තොගයක්

චීනයෙන් මෙරටට ඖෂධ තොගයක්

රුපියල් මිලියන 650ක වටිනාකමකින් යුත් නව ඖෂධ තොගයක් චීනය විසින් මෙරටට පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා.

කොළඹ පිහිටි චීන තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කලේ එම ඖෂධ තොගය රැගත් ගුවන් යානය චීනයේ චෙංඩු නුවරින් පිටත්ව ගොස් ඇති අතර එය අද (23) පස්වරුවේ මෙරටට පැමිණීමට නියමිත බවයි.

එම ඖෂධ තොගයට අයත් වන ඖෂධ වර්ග ලැයිස්තුව පහතින්,

  • 100,800 PF.Syrs of Recombinant Human Erythropoietin Alpha Injection
  • 270,000 doses of Rabies Vaccine
  • 4,500 bottles of Fat Emulsion Injection
  • 2,400 vials of Pemetrexed Disodium for Injection-100mg
  • 1,520 vials of PD for Injection-500mg
Share This