චන්න සහ උපුලිගේ දියණිය අසේකා උපන්දිනය සැමරූ හැටි.

චන්න සහ උපුලිගේ දියණිය අසේකා උපන්දිනය සැමරූ හැටි.

මෙරට වගේම ජාත්‍යන්තරයෙත් නම තියපු නර්තන ශිල්පීන් දෙදෙනෙක් තමයි උපුලි පනිබාරත සහ චන්න විජේවර්ධන කියලා කියන්නේ.

ඔවුන් වටා ලංකාවේ දක්ෂ නර්තන ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් බිහිවුණා.

අදටත් බිහිවෙනවා.

මේ දෙපලගේ ආදරණිය දියණිය තමයි අසේකා විජේවර්ධන.

අසේකා කියන්නේ අම්මා සහ තාත්තාගේ හැකියාවන් ඒ අයුරින්ම ගෙනා දක්ෂ දියණියක්.

ඉතින් මේ සුරුපිනිය පසුගිය දිනකදී සිය 29වන උපන්දිනය සමරා තිබුනා.

ඒ සිය ආදරණිය ලගම හිතවතුන් එක්ක

නර්තනයෙන් මුළු රටම ලස්සන කරන අසේකාට සුබ උපන්දිනක් වේවා කියා අපිත් ප්‍රර්ථනා කරනවා.

Share This