ගෝලීය ආහාර පද්ධතියේ තිරසර පරිවර්ථනයක අව්‍යශතාව ජනපති පෙන්වා දෙයි

ගෝලීය ආහාර පද්ධතියේ තිරසර පරිවර්ථනයක අව්‍යශතාව ජනපති පෙන්වා දෙයි

ගෝලීය ආහාර පද්ධති තිරසර පරිවර්තනයකට ලක් කිරීමේ අවශ්‍යතාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දුන්නා

ඒ සඳහා සියලු‍ පාර්ශවකරුවන් එක්විය යුතු බවයි එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර පද්ධතිය සමුළුවේ මාර්ගගත සභාව අමතමින් ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 76 වන සැසි සැසිවාරයට සමගාමීව නිව්යෝර්ක් නගරයේ දී එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර පද්ධති සමුළුව ඊයේ ආරම්භ කෙරුනා.

අපට අවශ්‍ය අනාගතය සඳහා වූ පියවර වේගවත් කිරීම යන්න එහි තේමාවයි.

ප්‍රධාන දේශනය පැවැත්වූයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මහලේකම් ඇන්ටෝනියෝ ගුටරේස් මහතා විසින්.

Share This