හැඩට සැරසිලා අවුරුදු සමරපු රොෂාන් රණවනගේ පුංචි පවුල

8
රොෂාන් රණවන කියන්නෙ කලා ලෝකයේ කවුරුත් ආදරය කරන කඩවසම් නලුවෙක්. ඒ වගේම මේ වෙනකොට නම් ඔහු ආදරණීය පියෙකුගේ භූමිකාවත් රග දක්වනවා.
පසු ගිය දවසක රූපවාහිනී නාලිකාවක පැවති අවුරුදු උත්සවයකට රොෂාන්, ආදරණීය බිරිඳ කුෂ්ලානි වගේම පුංචි පුතත් සහබාගි වෙලා තිබුණා.
මේ තියෙන්නෙ එම අවස්ථාවේ ලබා ගත් ඔවුන්ගේ කැදැල්ලේ ආදරණීය ඡායාරූප කිහිපයක්.

Your Comments