සසන්ති ජයසේකර විදේශීය සැමියා සමග විනෝදයෙන් ගෙවන ජිවිතය

14

සසන්ති ජයසේකර කියන්නේ කාලයක් අපේ රටේ ජනප්‍රියම රංගන ශිල්පිනියක් . මේ වෙනකොට විදේශීය පුරුෂයෙකු හා විවාහා වී ඇය විදෙස් ගතවයි කල් ගෙවන්නේ .

නිතරම සමාජ මාධ්‍ය හරහා නම් ඇය ඡායාරූප එක කරනු ලබනවා .

ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඇය සැමියා සමග විනෝදයෙන් සතුටින් කල් ගෙවන ඡායාරූප කිහිපයක්.

 

Your Comments