යමිෂා රසාදි ගේ නවතම shoot එක

13

යමිෂා රසදි කියන්නේ ජනප්‍රිය නිරූපන ශිල්පිනියක් වෙනවා .නිතරම වගේ විවිධ තේමාවන් යටතේ කරන ලස්සන ලස්සන ෆොටෝ ෂූට් හරහා ඇයව දැක ගන්න ලැබෙනවා .

ඇයගේ සමාජ මාධ්‍යකට එක් වුන නවතම ඡායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ .

මනාලියක් ලෙසින් සැරසිලා තමයි ඇය මේ ෂූට් එක කරලා තියෙන්නේ .

එම ඡායාරූප පහතින් .

 

Your Comments