දිනක්ෂියි නැන්දම්මායි නටපු නැටුම – වීඩියෝ සහිතයි

54679

සාරංග සහ දිනක්ෂිගේ විවාහය මේ දවස් වල සමාජයේ බහුල වශයෙන් කතා බහට ලක්වෙනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් විටින් විට නැවුම් තොරතුරු අප ඔබ වෙත ගෙන ආවා.

අද අපි කියන්න යන්නේ සාරංග දිනක්ෂි ගැන නෙවෙයි, සාරංගගේ අම්මා වන තිලකා රණසිංහ මහත්මිය එක්ක දිනක්ෂි නටපු නැටුමක් ගැන.

නටපු නැටුම පහතින් නරඹන්න

Your Comments