ටීනාගේ අලුත්ම එක

11

ටීනා ශෙනෙල් කියන්නේ අපිට ඉන්න සරාගීම නිරූපිකාවක් . ඒ වගේම තමයි නිතරම වගේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඇයගේ ඡායාරූප දැක ගත හැකි වෙනවා .

සිත් ඇඳ ගන්නා සුළු තේමාවන්ට කරන විවිධ photo shoots හරහා ඇය සමාජ මාධ්‍ය තුල වුනත් වැඩිපුර කතා බහට ලක් කෙරෙන චරිතයක් .

ඉතින් මේ තියෙන්නේ ටීනා කරපු නවතම photo shoot එක .

Your Comments