කඩවසම් නිරූපණ ශිල්පී හෂාන් සහ නිරූපණ ශිල්පිනී සිතුමිණීගේ Wedding Shoot එක.

12
හෂාන් රත්නායක කියන්නේ කඩවසම් නිරූපණ ශිල්පියෙක් වගේම රංගන ශිල්පියෙක්.
මේ දිනවල විකාශය වන ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යක් හරහා ඔහු වඩාත් ජනප්‍රියත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා.
ඒ වගේම තමා සිතුමිණී කියන්නෙත් bridle photo shoots හරහා නිරන්තරයෙන්ම දැකගන්න පුළුවන් නිරූපණ ශිල්පිනියක් වෙනවා .
වර්තමානයේ දී ඇය රංගනයට පිවිසිලා තිබෙනවා .
හෂාන්ගේ සහ සිතුමිණී පෙනී සිටි නවතම photo shoot එකක ඡායාරූප කිහිපයක් සමාජ මාධ්‍යයට එක් වී තිබුණා
මේ තියෙන්නෙ තියෙන්නේ එම ඡායාරූප සමූහය.

Your Comments