ඕෂධී සහ ඇගේ පුංචි පැටික්කිගේ නවතම ඡායාරූප පෙලක්

10
ඕෂධී හිමාෂා කියන්නෙ නිරූපන ශිල්පිනියක් වගේම ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක්. ඒ වගේම ඇය මේ වන විට පුංචි දියණියකගේ ආදරණීය මවක්.
සමාජ මාධ්‍ය තුල නිතරම වගේ ක්‍රියාකාරිනියක වන ඇය ඡායාරූප, වීඩියෝ ආදිය ඇයගේ සමාජ මාධ්‍යන් තුලට නිතරම එක් කරනු ලබනවා.
මේ තියෙන්නෙ ඇයගේ පුංචි දියණිය සමග ලබා ගත් නවතම ඡායාරූප කිහිපය.

Your Comments