අවුරුද්දට හැඩ වුන හිරුනිකාගේ පුංචි පවුල

18
හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර කිව්වහම ඉතින් නොදන්න කෙනෙක් නෑ.
දේශපාලන ක්ෂෙත්‍රයේ නිතර කතා බහට ලක් වෙන කෙනෙක් තමයි ඇය.
මෑතකදී ඇය තෙවෙනි වරටත් මව් පදවිය හිමි කර ගනු ලැබුවා.
මෙදා පාර අවුරුදු සමරලා තියෙන්නෙ පවුලට එකතු වුන අලුත්ම සාමාජිකාවත් එක්කයි.
අලුත් අවුරුද්දේදී පුංචි පවුල හැඩට සැරසිලා ඡායාරූප කිහිපයක් සමාජ මාධ්‍යන්ට එක් කොට තිබුනේ මේ අකාරයටයි.
එම ඡායාරූප පහතින්.

Your Comments