අමන්දා සිල්වාගේ නවතම ඡායාරූප පෙල

7
අමන්දා සිල්වා කියන්නෙ අපේ රටේ ඉන්න සුරූපී නිරූපන ශිල්පිනියක් වගේම රංගන ශිල්පිනියක්.
ඇය නිතරම අලුත් වෙන විලාසිතා අත් හදා බලන තැනැත්තියක්. නිරූපිකාවක් ලෙසින් ඇය bridle Shoots හරහා වැඩි වශයෙන් දැක ගත හැකි වෙනවා.
ඉතින් මේ තියෙන්නෙ අමන්දාගේ නවතම shoot එකක ඡායාරූප කිහිපයක්.

Your Comments